Pertanyaan kedelapan dari fatwa nomor 10896

Soal:
Apakah yang dimaksud dengan ‘namash’? Dan apakah boleh bagi wanita menghilangkan bulu jenggot, kumis, bulu betis dan bulu lengannya, tatkala bulu-bulu tersebut tampak kelihatan jelas pada wanita, dan menjadikan suaminya lari darinya. Maka bagaimana hukumnya?
_____________

Jawaban:
‘An Namash’ adalah mencabut bulu kedua alis. Dan hal itu tidak diperbolehkan. Sebab Rasulullah telah melaknat wanita yang mencukur dan dicukur kedua alisnya.

Dan boleh bagi seorang wanita menghilangkan apa yang tumbuh padanya dari jenggot, kumis atau bulu betis dan bulu tangannya.

Wabillأ£hit Taufأ­q washallallأ£hu ‘alأ£ Nabiyyinأ£ Muhammad wa ‘alأ£ أ£lihأ­ wa shohbihأ­ wasallam

Al-Lajnah Ad-Dأ£’imah lil Buhأ؛s wal Iftأ£’

Ketua : Abdul Azأ­z bin Bأ£z
Wakil : Abdurrozأ£q Afifiy
Anggota : Abdullah bin Ghudayyan

————–
Sumber
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
5/Al-Fiqh Wathoharoh/210

Penyusun:
Syeikh Ahmad bin Abdurrozأ£q ad Duwaisy
——————
Alih bahasa:
Abu Dawud al Pasimiy