Ada suatu kaum yang menyuruh kepada seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa untuk menggoda Rabi’ bin Khutsyam, mereka akan memberikan upah 1000 dirham jika wanita tersebut dapat menaklukkan Rabi’ bin Khutsyam.
Wanita itu pun memakai pakaian yang paling indah, dan memakai parfum yang paling harum, kemudian ia menampilkan dirinya di hadapan Rabi’ ketika beliau keluar dari masjidnya. maka Rabi’ pun melihat wanita itu, keadaan wanita itu menimbulkan rasa takut dalam hati Rabi’, lalu wanita itu datang menghadap Rabi’ dalam keadaan tidak menutup wajahnya. Rabi’ pun berkata padanya:
“Bagaimana keadaanmu andaikata penyakit demam menimpamu lalu menyebabkan berubah rupa dan kecantikanmu, seperti yang kulihat sekarang ini?”
“Bagaimana keadaanmu apabila malaikat maut menjemputmu lalu memutuskan urat jantungmu?”
“Bagaimana keadaanmu apabila suatu saat kamu ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir?”
Mendadak wanita itu pun menjerit ketakutan dengan suara yang keras lalu jatuh pingsan. Demi Allah, setelah siuman wanita itu berubah menjadi wanita yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, hingga di saat kematiannya seolah-olah wanita itu seperti batang pohon kurma yang terbakar.
Dinukil dari Buku: Mayat Mayat Cinta (Kisah Tragis Para Pemuja Cinta). Penerbit: tooBagus Publishing, Bandung. Cet I Hal 160
http://www.darussalaf.or.id

Bagikan Komentarmu