*JADWAL TA’LIM TALANG BEDENG*
(Update November 2021)
====================

DARS SORE
Senin, Rabu dan Ahad: Tuhfatussaniyah, DL
Selasa dan Sabtu: Tashrif, Durusullughah
———–

TA’LIM UMUM
Malam Senin dan Kamis: Syarh Riyadushshalihin
Malam Selasa: Syarh Umdatul Ahkam
Malam Rabu dan Ahad: Al-Qaulul Mufid
———–

HALAQAH MALAM (BA’DA ISYA)
Malam Senin dan Kamis: Tajwid
Malam Selasa: Tashrif
Malam Rabu: Durusullughah
———–

TA’LIM UMMAHAT
Ahad (Jam 11.00 siang): Mukhtashar Minhajul Qasidin

==============